Sidor

Om

Skogen och vattnet spelar en stor roll i mitt skapande, det är uttrycken i naturen som är grunden. Minnen och livserfarenheter, förknippar jag med skogens och vattnets olika livsbetingelser. Former, ljus, mörker, rörelse, liv och död. Jag använder kameran som skissblock, för att kunna studera detaljer, och för att kunna gå djupare och se bakom det första intrycken. Jag arbetar också med poetiska texter i anslutning till form och material. Allt vävs in i varandra, material, form, text och bild.

Tyresö kommuns kulturstipendiat 2018

Foto: Jamal Aboudrar


Intervju i Mitti

The forest and water play a major role in my creation, which is the expression in nature that are the foundation. Memories and life experiences, I associate with the different living conditions of the forest and the water. Past, light, darkness, movement, life and death. I use the camera as a sketch pad, to be able to study details, and to be able to go deeper and look behind the first impression. I also work with poetic texts in connection with form and material. Everything is woven into each other, material, form, text and image.

Tyresö Culture Scholarship 2018


      

På gång:

Novemberutställare på Tyresö konsthall 2024


Tidigare:

Separatutställning, Farsta galleri 7 - 29 oktober 2023.
Se VERK
_________________________________________

Konstrundan Tyresö 19-20 november 2022

Utställning i skogen, Alby friluftsgård, Tyresö. Efter elljusspåret.
t.o.m 4 september 2022. 


Skräpblommor
Skogen blommar av skräp, ett sätt att ta vara på det som inte ska vara i skogen.
Skapa din egen blomma! Barn, små som stora, är välkomna in i min utställning!
Arrangör, Konstrundan Tyresö. Konstrundan Tyresö

Utställning hos Galleri Blom                                          Vanadisvägen 25 Stockholm Galleri Blom
Vernissage den 2 april 2022. Utställningen pågår till och med 29 april.


 

Brudpar, barfota i mossan. En del av projektet "Min skog". Dräkter, smycken och objekt i textil.
Kaleido, Uppsala, medverkar i sommarutställning, Uppsalajubileum
13 juni - 22 augusti 2020
www.kaleido.nu

"Kläpolska" Återbruk.
Allmogedräkt, inspirerad av Häverö folkdräkt,
samt Bror Hjorts skulptur "Näckens polska".    

Medverkar på Tyresö slott i Nordiska muséets regi 
med "Min skog"
17 - 18 november 2018, 11-17 båda dagarna.
https://www.facebook.com/konstrundan.tyreso/
Föredrag "Min skog", den 3 okt kl 18.30 2018, i biblioteket Tyresö centrum.

Foto: Erja LempinenJag visar bilder och berättar om min skog. Skogen är inte bara träd och växter, den förmedlar känslor, former och små detaljer. Där kan tom. finnas konstruktioner i form av byggnadsdetaljer och arkitektur.
En näckros har flera plan, ett träd många riktningar. Rörelse, ljus och mörker, linjer och förhållanden. Allt detta ligger till grund för mitt skapande.
För allt jag gör. 
"Vem vill inte tvätta sina fötter i en sjö, sova på mossan, bo i ett träd och äta av bären. Stå på berget och känna vinden, leka med djuren och finna ett större djup i sitt liv. På samma gång är skogen både lekfull och skrämmande".

Varmt Välkommen till min skog!


___________________________________________________________________________________

Kontakt 

Egen ateljé:
Telefon: 0736-500532
Mail adress: lisa@lisasilver.se

Instagram:  lisa.malmgren https://www.instagram.com/lisa.malmgren/?hl=sv
Facebook:  https://www.facebook.com/lisamalmgrenartist/CV


Utbildning:
Stockholms musikpedagogiska inst. Rösten som arbetsinstrument 2022
Stockholms musikpedagogiska inst. Estetiska lärprocesser 2021
Konstfacksskolan, metallkonstverkslinjen, examen MFA 1991
Nyckelviksskolan, tillämpade konststudier, 1984-85
Göteborgs Universitet, konstvetenskapliga studier, 1982-83
Kursverksamhetens Konstskola, grundläggande tillämpade konststudier, Göteborg 1981-82

Utställningar i urval:
Farsta galleri, 2023 - separat
Galleri Blom, Stockholm, 2022 - separat
Kaleido, Uppsala, Jubileumsutställning, 2020
Tyresö slott/Nordiska muséet, "Min skog" 2017, 2018
Tyresö konsthall, "Hyllning till målarprinsen" (Prins Eugén 150 år), 2015
Vaxholms Rådhus, "Vattenflod" med Rieko Takahashi 2014
Kaleido, Uppsala, "Vattenminnen" 2013 - separatutställning
Kaleido, Uppsala, och galleri Zone, Leiden/Holland, "Den röda tråden" 2010
Kaleido, Uppsala, "LEK" 2008 - separatutställning
VIDA Museum/Konsthall, Öland 2004-2016 - inbjuden till temautställningar.
Rosendals Trädgårdar, Kulturhuvudstadsåret 1998
Utställningen Kyrkorummet; Konstfacksskolan, Stockholm 1991, Södertälje Konsthall 1991, Skaraborgs Länsmuseum 1992, Skissernas Museum i Lund 1993, Göteborgsstadsmuseum 1994

Uppdrag:
Skissarbete för nattvardssilver, Kungliga Husgerådskammaren 1991
"Datacollage" för IBM Svenska AB 1991

Representerad:
Birgittakyrkan i Rom, Kunglig gåva 1991

Inköpt av:
Kungliga husgerådskammaren, Akademiska sjukhusets konstförening, Ultuna konstförening, 
Ersta konstförening, Tykom (Tyresö kommuns konstförening).

Övrigt:
Konstnärsnämnden, stipendium 1. 2020, 2. 2021
Konstpedagog, Kulturskolan Nacka 2019-
Tyresö kommuns kulturstipendiat 2018
Konstrundan, Tyresö, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
Medlem i  KRO, BUS, Konstrundan Tyresö
Smycken på catwalken, med Gunilla Ponténs kläder, VIDA konstmuseum, 2012, 2013
Lärare i silversmide på Folkuniversitetet, Stockholm 1997-2007
Workshopledare på Medboragskolan, "Forma med metalltråd och smycka dig" under ämneskonvent för kursledare, Uppsala 2010
Workshopledare, göra smycken av metalltråd på olika platser, 2012, 2013, 2014